VENSTRE - NATURKRISENS BAGMAND?
 
    Den danske natur er i 2024 i krise, når det gælder en lang række 
    økosystemer. Danmark står med den laveste andel af beskyttede 
    naturområder i hele EU. Der er for få sammenhængende 
    naturområder i den danske natur. Agerlandsfuglene er gået tilbage. 
    Torsken er stort set forsvundet fra Kattegat. I 2023 så vi det største
    iltsvind derer målt i 20 år flere steder i de danske farvande. Udledningen
    af kvælstof og fosfor er stadig for høj til at skabe en bæredygtig natur. 
 
    Derfor opstår spørgsmålet også automatisk: hvordan kunne det gå 
    så galt? Hvem har ansvaret for den lave tilstand, vores miljø og vores 
    natur befinder sig i? 
 
    I bogen snævres spørgsmålet ind til at spørge ind til Venstres rolle 
    i den sammenhæng. Kan det passe, at det tidligere store, regerings- 
    bærende parti, også har været den væsentligste faktor i den sammenhæng? 
 
     
       VENSTRE - NATURKRISENS BAGMAND?
 
     ISBN:  978-87-973349-6-6
     Sideantal: 332
     Størrelse: A5 
     Format: Softcover m. flap 
     Farve: s/h 
     Udgivelsesdato: 19. maj 2024
     Forfatter: Lars Vedsø
     Salg: Boghandlere, Redtag forlag  
     Pris: 265,- incl. moms, excl. porto (35,- kr.)
 
     Indhold:
                       Forord 
                       Introduktion 
     Kapitel 1.  Den danske miljøadministration 
     Kapitel 2.  Miljøproblemer anno 2023
     Kapitel 3.  Venstres miljøpolitik - i grundtræk 
     Kapitel 4.  Det specifikke tilfælde Tange sø
     Kapitel 5.  Venstres rolle i EU
     Kapitel 6.  Quo vadis Venstre? 
                       Bibliografi  
 
     ANMELDELSE
 
    "Den store værdi i bogen ligger i at den ikke lader sig nøje med, hvad
     der vedtages ved "fordøren", men følger miljøpolitikken ud ad 
     "bagdøren" og gør rede for hvad der sker, når projektørerne er slukket.
 
      Den er som helhed et kampskrift, ikke en egentlig analyse (selvom der
      er mange del-analyser undervejs). Den vil næppe have særlig appel
      til læsere der ikke på forhånd er velvilligt stemt over for bogens
      præmisser, især vigtigheden af at genoprette Danmarks natur. For dem
      der deler denne præmis er bogen til gengæld en guldgrube med hensyn
      til konkret illustration af hvad der er gået galt i den politiske proces
      i Danmark, hvor partiet Venstre uimodsigeligt har haft en helt central
      rolle." 
 
       Peter Harder, professor emiritus, KU, gylle.dk  (uddrag)
 
 
 
 
      On the Brink
          - issues of sustainable responsibility 
 
    The books On the Brink - issues of sustainable responsbility and
    Beyond the Brink - strategy of the unlimited organization describes
    environmental and social challenges the world faces at the beginning of
    the 21st century. Contents centers itself especially about the environmental
    issues we see unfolding in the aquatic, the terrestrial and the atmospheric
    parts of the worlds ecosystems.
 
    On the Brink gives an introduction to accounting and the managerial
    accounting systems in an organization, concerning both external economic
    reporting and the internal control, coordinating and planning processes.
    A subsequent chapter then focuses on the administraive ITC systems
    exemplified by drawing in systems developed by SAP.
 
    The books overarching aim is to give an understanding of the future
    environmental challenges we face and at the same time introduce 
    various accounting, decisional and control tools used in contemporary
    organizations.
 
    CONTENTS: 
 
    Preface  (page 10 - 15)
    Introduction  (page 16 - 25)
    Chapter  1   Science - what is it?   (page 26 - 53)
    Chapter  2   Natural science   (page 54 - 227)
    Chapter  3   Social science   (page 228 - 397)
    Chapter  4   Formal science  (page  398 - 455)
    Chapter  5   Accounting - an introduction  (page 456 - 613)
    Chapter  6   The information system  (page 614 - 671)
    Chapter  7   General conclusions  (page 672 - 676)
 
    Appendices - Literature suggestions 
    Index
    Photo credits  
 
    You can read a test chapter here: On the Brink, chapter 2....
 
    
     TITLE: ON THE BRINK - ISSUES OF SUSTAINABLE     
                    RESPONSIBILITY
 
   
 
     ISBN: 9788797334942
     Pages: 688
     Format: 18,3 x 25,5
     Cover: Softcover m. flap
     Photos: Wikimedia Commons mf, s/h + farve
     Printing: 4-coclor printing
     Language: Engelsk
     Date of issue: 11. July2023
     Author: Lars Vedsø
     Sales: Bookstores, Redtag Publ.
 
     Price: DKK 595,- VAT incl. Postage and distribution excl.  
 
     The book can be ordered through bookstores and Redtag Publ.
 
 
 
       Beyond the brink
           - strategy of the unlimIted organization  
 
      Beyond the Brink præsenterer nogle af de løsningsforslag, der
      har været bragt på bane mht. de miljømæssige udfordringer. Bogen
      beskæftiger sig især med økonomiske modeller, og bogen formidler
      en strategisk model, der udvider beslutningsprocessen til at omfatte mere
      end blot de rene økonomiske konsekvenser for en organisation.
 
      De metoder der især ses på er bl.a. livscyklusmetoden, kulstofaftryk,
      nutidsværdimetoden, input-output modeller, betalingsvillighed mf. Der
      gives samtidig en introduktion til enkelte strategiske modeller.
 
      Bogen afsluttes med et konkluderende kapitel der foreslår en ny
      definition af bæredygtighed i en virksomhedsrettet kontekst, hvor værdier
      kultur og etik bliver helt centrale områder.  
   
      INDHOLD 
 
      Introduction (page 8 - 13) 
      Chapter  8  Sustainability - till now  (page 14 - 123) 
      Chapter  9  Accounting/economics and the environment  (page 124 - 415)
      Chapter 10  Social accounting  (page 416 - 443)
      Chapter 11  Entity strategy (page 444 - 519) 
      Chapter 12  Sustainable responsibility (page 520 - 641) 
      Chapter 13  Basic assumptions of sustainable responsibility p 642 - 672
 
      Universal declaration of human rights
      Suggestions of literature 
      Index 
      Photo credits 
 
      Du kan prøvelæse Beyond the Brink kapitel 12 her...
   
    
    TITEL: BEYOND THE BRINK - STRATEGY OF THE UNLIMITED 
                  ORGANIZATION

 
 
   
 
     ISBN:  978879733495
     Sidetal: 688
     Format: 18,3 x 25,5
     Cover: Softcover m. smudsomslag
     Fotos: Wikimedia Commons mf, s/h + farve
     Tryk: 4-farve tryk
     Sprog: Engelsk
     Udgivelsesdato: 11. juli 2023
     Forfatter: Lars Vedsø
     Salg: DBK, danske boghandlere og Redtag Forlag
 
     Pris: DKK 595,- incl. moms
 
     Bogen kan købes gennem DBK, danske boghandlere og Redtag Forlag 
 
 
 
 
 
  GUDENÅEN - GENFØDSEL AF ET UNIKT NATUROMRÅDE?
 
  Forfatter:  Lars Vedsø
  Sidetal: 222 sider
  Farve: 4 farve tryk
  Sats: Tims New Roman
  Pitch: 11 pts 
  Format: 290 mm x 270 mm
  Fotos:  Lars Vedsø, Wikimedia mf.
  Udgivelsesdato: 01. oktober 2018
  ISBN: 978-87-995798-9-1
  Layout:  Lars Vedsø
  Tryk: Lasertryk, Aarhus
  Papir: Inkjet - 115 gr
  Pris: 298,- kr incl. moms, excl forsendelse
 
  Bogen "Gudenåen - genfødsel af et unikt naturområde?" er et indlæg
  i debatten om Gudenåens fremtid. Skal vi bevare  den kunstige Tange sø
  og Tangeværkets spærring af Gudenåen med de store negative  
  konsekvenser, det har medført for natur og miljø, eller skal vi reetablere 
  Gudenåens urgamle forløb? Som noget helt unikt foreligger der her 
  detaljerede kort over Gudenåens forløb fra 1736, som gør det muligt at 
  gendanne det oprindelige forløb af Gudenåen.  
 
  En reetablering af Gudenåen ville betyde natur- og miljømæssige fordele,
  det ville økonomisk være fordelagtigt og det ville opfylde en række af 
  de samfundsmæssige og internationale  krav på området. Samtidig ville
  en flere mennesker kunne bruge dette enestående naturområde, der i dag
  ligger på bunden af Tange sø. Bogen behandler disse forhold. 
 
 
  ANMELDELSE
 
"En ny bog om Gudenåen har set dagens lys. Det er formanden for Foreningen til
nedlæggelse af Tange sø. Lars Vedsø, der har forfattet den, Og han lægger ikke
fingrene imellem. Det er der kommet en uhyre interessant og læseværdig bog ud af.
Jeg har haft lejlighed til at læse indholdet, før bogen gik i trykken. Allerede da stod
det klart, at der er lagt timer og dage i indsamlingen af data, nye som gamle. Alene
derfor er bogen en milepæl i historieskrivningen om Tangeværket og elektrificeringen
af Danmark."
 
Steen Ulnits, biolog og forfatter (uddrag)
 
1. Bestil og betal bogen online her:
 
 
2. Eller bestil gennem REDTAG Forlag - her...
3. Bogen kan også bestilles gennem danske boghandlere
4. Bogen kan lånes på danske biblioteker
 
Ved bestilling gennem REDTAG Forlag bedes beløbet på 348 kr. overføres til (husk navn):
Nordea, Herning afd.
Reg. nr: 2570
Konto nr: 3491897065
   
   
REDTAG FORLAG * FLAMMING MOSEVEJ 6, DK-8620 KJELLERUP * TLF: 21 80 64 88 * EMAIL: INFO@S-E-S.DK