SUSTAINABLE RESPONSIBILITY
 
    Bøgerne Sustainable Responsibility  I + II - strategy for the unlimited
    organization beskriver de miljømæssige og sociale problemer verden
    står overfor i det 21. århundrede (bog I) og de mulige svar vi har på disse 
    problemer set ud fra især økonomiske, miljømæssige, organisatoriske og
    ledelsesmæssige perspektiver (bog II).
 
    Bøgerne behandler etiske, økonomiske, strategimæssige og flere andre
    elementer, der alle har til formål at udvide en organisations  
    forståelsesramme fra de juridiske og økonomiske grænser til at omfatte
    et paradigme, der ser organisationen som en del af en større helhed -
    den ubegrænsede organisation.  
 
    Bøgerne fås i en hardcover version incl. smudsomslag (795,- kr) eller i en
    softcover version (495,- kr).
 
 
 
 
    
    TITEL: SUSTAINABLE RESPONSIBILITY - I
    - STRATEGY FOR THE UNLIMITED ORGANIZATION - PROBLEMS
 
     ISBN: 978-87-973349-2-8
     Sidetal: 688
     Format: 18,3 x 25,5
     Cover: Hardover incl. smudsomslag
     Fotos: Wikimedia Commons mf, s/h + farve
     Tryk: 4-farve tryk
     Sprog: Engelsk
     Udgivelsesdato: 31. oktober 2022
     Forfatter: Lars Vedsø
     Salg: DBK + danske boghandlere
 
     Pris - hardcover version m. smudsomslag: DKK 795,- incl. moms
     Pris - softcover version DKK 495,- incl. moms 
 
     Bog I omhandler de miljømæssige problemer vi står overfor mht.
     atmosfæren, vandmiljøet og landjorden samt vigtige sociale problemer på
     samfundsniveau,virksomhedsniveau og på individniveau. Der gives
     samtidig en helt grundlæggende introduktion til regnskabsvæsen og
     IT baseret økonomistyring med henblik på at styrke de løsninger, der
     tages op i Bog II.
 
    1. Bogen kan bestilles via DBK eller gennem boghandlere
   
   

TITEL: SUSTAINABLE RESPONSIBILITY - II
- STRATEGY FOR THE UNLIMITED ORGANIZATION - SOLUTIONS
 
 
ISBN:  978-87-973349-3-5
Sidetal: 680
Format: 18,3 x 25,5
Cover: Hardcover incl. smudsomslag
Fotos: Wikimedia Commons mf, s/h + farve
Tryk: 4-farve tryk
Sprog: Engelsk
Udgivelsesdato: 31. oktober 2022
Forfatter: Lars Vedsø
Salg: DBK + danske boghandlere
 
Pris - hardcover version m. smudsomslag: DKK 795,- incl. moms.
Pris - softcover version: DKK 495,- incl. moms
 
Bog II præsenterer nogle af de løsningsforslag, der har været bragt på
bane med fokus på de miljømæssige problemer, vi har skabt. Disse forslag
beskæftiger sig især med økonomiske modeller, og bogen formidler også
en strategisk model, der udvider beslutningsprocessen til at omfatte mere
end blot de rene økonomiske beslutningskriterier.
 
De metoder der især fokuseres på er bl.a. livscyklusmetoden, kulstofaftryk,
nutidsværdimetoden, input-output modeller, betalingsvillighed mf. Der gives
samtidig en introduktion til enkelte strategiske modeller.
 
Bogen afsluttes med et konkluderende kapitel der foreslår en ny definition
af bæredygtighed i en virksomhedsrettet kontekst.
 
 
Forfatter: Lars Vedsø
Sidetal: 222 sider
Farve: 4 farve tryk
Sats: Times New Roman
Pitch: 11pts
Format: 290 mm x 270 mm
Fotos: Wikimedia, Lars Vedsø mf.
Udgivelsesdato: 1. oktober 2018
ISBN: 978-87-995798-9-1
Layout: Lars Vedsø
Tryk: Lasertryk A/S, Aarhus
Papir: Inkjet, 115G
Pris: 298,- kr. incl. moms + porto
 
Bogen "Gudenåen - genfødsel af et
unikt naturområde?" er et indlæg i
debatten om Gudenåens fremtid,
herunder hvorvidt vi skal bevare
Tange sø eller reetablere Gudenåen
og dermed se et unikt naturområde
vakt til live igen - et område, der den
dag i dag stadig ligger begravet på
bunden af Tange sø.
 
En reetablering af Gudenåen ville
betyde fordele for alle naturinteres-
serede danskere. Det ville betyde
miljømæssige fordele, økonomiske
fordele, og vi ville se en enestående
natur udvikle sig i området. Vi ville
også bidrage til at opfylde Danmarks
internationale forpligtelser.
   
  ANMELDELSE  
   
"En ny bog om Gudenåen har set dagens lys. Det er formanden for Foreningen til  
nedlæggelse af Tange sø. Lars Vedsø, der har forfattet den, Og han lægger ikke
fingrene imellem. Det er der kommet en uhyre interessant og læseværdig bog ud af.
Jeg har haft lejlighed til at læse indholdet, før bogen gik i trykken. Allerede da stod
det klart, at der er lagt timer og dage i indsamlingen af data, nye som gamle. Alene
derfor er bogen en milepæl i historieskrivningen om Tangeværket og elektrificeringen
af Danmark."
 
Steen Ulnits, biolog og forfatter (uddrag)
 
1. Bestil og betal bogen online her:
 
 
2. Eller bestil gennem REDTAG Forlag - her...
3. Bogen kan også bestilles gennem danske boghandlere
4. Bogen kan lånes på danske biblioteker
 
Ved bestilling gennem REDTAG Forlag bedes beløbet på 348 kr. overføres til (husk navn):
Nordea, Herning afd.
Reg. nr: 2570
Konto nr: 3491897065
   
   
REDTAG FORLAG * FLAMMING MOSEVEJ 6, DK-8620 KJELLERUP * TLF: 21 80 64 88 * EMAIL: INFO@S-E-S.DK